Vorig jaar kon de Santa run niet doorgaan.

Dankzij vele welwillende sponsors hebben we toch een aanzienlijk bedrag bijeengebracht en hebben we € 6.600 kunnen schenken aan hospice de Reiziger.

Dit jaar hopen we op 18 december de Santa run als vanouds weer te kunnen organiseren, maar we moeten nog wel een slag om de arm houden.

Vooralsnog zijn de eisen die de (lokale) overheid stelt aan het organiseren van een evenement van dien aard dat het nog allerminst zeker is dat de Santa run tot de mogelijkheden behoort.

Na de komende persconferentie van het kabinet, verwacht op 17 september, weten we of we dit evenement met zo’n 500 deelnemers weer kunnen organiseren en zullen we u verder informeren op deze site.

Houdt dus nadere berichtgeving op deze site in de gaten.