De Santa run heeft op 19 december helaas geen doorgang kunnen vinden.

Toch is de Santa run niet helemaal ongemerkt voorbij gegaan. Er is aandacht aan besteed middels spandoeken op diverse plekken in de gemeente, door publicaties in de Schakel en via deze website.

Jullie hebben allemaal kunnen genieten van foto’s en filmpjes van vorige edities van de Santa run op https://www.santarunbarendrecht.nl/.

Er zijn vele enthousiaste Santa runners geweest die toch ‘inschrijfgeld’ hebben overgemaakt om zo het beoogde goede doel, hospice de Reiziger, te steunen. Dat kan nog steeds op IBAN : NL07INGB0671089544 t.n.v. Stichting Community Service Rotary Club Barendrecht o.v.v. Rotary Santa Run 2020, met vermelding van je naam.

De Rotary club Barendrecht is ook vooral hoofdsponsor Hoek en Blok dankbaar voor de ruimhartige bijdrage waardoor we toch een publiciteitscampagne hebben kunnen opzetten. Ook vele andere Barendrechtse ondernemingen hebben zich van hun goede kant laten zien door een sponsor bedrag over te maken voor het hospice. Zie de tab sponsors.

Op korte termijn zullen we bekend maken hoeveel deze 8e editie van de Santa run heeft opgeleverd.