Spelregels

Deelname aan de SantaRun Barendrecht houdt automatisch in dat de deelnemer akkoord is met de volgende spelregels.

De organisatie van SantaRun Barendrecht behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele SantaRun af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteiten of omstandigheden waarvan de organisatie vindt dat SantaRun Barendrecht geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting door de organisatie van SantaRun vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

Deelnemers dienen de aangegeven loop/runroute te volgen.

Instructies van de organisatie, de door de organisatie aangewezen vrijwilligers en verkeersregelaars moeten door de deelnemers worden opgevolgd.

Alleen de deelnemers aan de prestatieloop krijgen een startnummer.

Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld bij het niet komen opdagen van de ingeschreven deelnemer.

Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig persoonlijk letsel, onstaan voor, tijdens of na het evenement.

Het parcours is uitgezet op de gewone weg. Het busverkeer in het Centrum van Barendrecht vindt ten dele op het parcours plaats. De organisatie kan niet instaan voor hinder door het openbaar vervoer.

Hardlopers dienen er zich van bewust te zijn dat het parcours niet bedoeld is voor een hardloopwedstrijd en dienen derhalve extra alert te zijn op obstakels en mede weggebruikers.

Deelnemers laten geen afval, bagage, santapakken etc. voor, tijdens of na de Santarun onbeheerd achter. Afval wordt in de daarvoor bestemde vuilnisbakken weggegooid. Is een vuilnisbak vol, dan neemt een deelnemer zijn afval mee naar huis.

Voor situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de SantaRun Barendrecht.