Rotary club Barendrecht

Rotary club Barendrecht zet zich sinds haar oprichting in 1998 in om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zij doet dit door zelfwerkzaamheid van haar leden en door fundraising.

In de loop van de jaren heeft deze club op veel verschillende manieren voor stedelijke, landelijke of internationale doelen geld bijeen gebracht. Wil je meer weten over Rotary club Barendrecht, haar doelen en activiteiten, bezoek dan  https://www.rotarybarendrecht.nl/ 

Rotary club Barendrecht heeft op dit moment ruim 20 leden uit verschillende beroepsgroepen. Zij zijn bereid iets van zichzelf te geven in tijd of (vak)kennis.

Het is aardig om te weten dat de club deel uitmaakt van een wereldwijde organisatie met meer dan 1,2 miljoen leden. Rotary International richt zich op vrede en vriendschap vanuit de gedachte: “Service Above Self”. Door samen te werken aan goede doelen kun je meer.

Polio De Wereld Uit” is al jarenlang – en met succes – een wereldwijde taakstelling.

Shelterbox” heeft al jarenlang duizenden vluchtelingen een (tijdelijk) onderdak geboden.

Met de SantaRun Barendrecht hopen we Barendrechtenaren, maar ook inwoners van Heerjansdam, Ridderkerk en Albrandswaard samen actief te laten rennen voor een nieuw op te richten Hospice.

Helpt u ons dit doel te realiseren?  Loop mee !!!!!!!!!!!!!!!!  Zaterdag 16 december 2023 om 15:00 uur Doormanplein te Barendrecht.