Santa Run 2021

Vorig jaar kon de Santa run niet doorgaan.

Dankzij vele welwillende sponsors hebben we toch een aanzienlijk bedrag bijeengebracht en hebben we € 6.600 kunnen schenken aan hospice de Reiziger.

Dit jaar hopen we op 18 december de Santa run als vanouds weer te kunnen organiseren, maar we moeten nog wel een slag om de arm houden.

Vooralsnog zijn de eisen die de (lokale) overheid stelt aan het organiseren van een evenement van dien aard dat het nog allerminst zeker is dat de Santa run tot de mogelijkheden behoort.

Na de komende persconferentie van het kabinet, verwacht op 17 september, weten we of we dit evenement met zo’n 500 deelnemers weer kunnen organiseren en zullen we u verder informeren op deze site.

Houdt dus nadere berichtgeving op deze site in de gaten.

Bedankt!

De Santa run heeft op 19 december helaas geen doorgang kunnen vinden.

Toch is de Santa run niet helemaal ongemerkt voorbij gegaan. Er is aandacht aan besteed middels spandoeken op diverse plekken in de gemeente, door publicaties in de Schakel en via deze website.

Jullie hebben allemaal kunnen genieten van foto’s en filmpjes van vorige edities van de Santa run op https://www.santarunbarendrecht.nl/.

Er zijn vele enthousiaste Santa runners geweest die toch ‘inschrijfgeld’ hebben overgemaakt om zo het beoogde goede doel, hospice de Reiziger, te steunen. Dat kan nog steeds op IBAN : NL07INGB0671089544 t.n.v. Stichting Community Service Rotary Club Barendrecht o.v.v. Rotary Santa Run 2020, met vermelding van je naam.

De Rotary club Barendrecht is ook vooral hoofdsponsor Hoek en Blok dankbaar voor de ruimhartige bijdrage waardoor we toch een publiciteitscampagne hebben kunnen opzetten. Ook vele andere Barendrechtse ondernemingen hebben zich van hun goede kant laten zien door een sponsor bedrag over te maken voor het hospice. Zie de tab sponsors.

Op korte termijn zullen we bekend maken hoeveel deze 8e editie van de Santa run heeft opgeleverd.

Nieuws over de Santa Run

De Santa run is voor velen in Barendrecht inmiddels een begrip geworden. Zowel voor de inwoners, als voor het bedrijfsleven. Helaas kan de Santa run dit jaar niet doorgaan. Wij willen de beleving graag levend houden, zodat volgend jaar, als alle corona beperkingen achter de rug zijn, de Santa run als vanouds weer een volwaardig evenement in Barendrecht kan zijn, waaraan eigenlijk iedereen graag wil deelnemen.
Daarom willen jullie dit jaar verblijden met een aantal foto’s en filmpjes om je te helpen herinneren hoe leuk en gezellig het vorig jaar was.

We kijken daardoor nu al vol ongeduld uit naar de Santa run van 2021.

De opbrengsten van de Santa run gingen jaarlijks naar hospice de Reiziger. Juist nu kan het hospice extra financiële steun meer dan ooit gebruiken. Het hospice is namelijk voor een fors deel afhankelijk van subsidies en donaties. Dit jaar zijn, als gevolg van Covid19 helaas alle fundraising evenementen afgelast, waarmee een belangrijk deel van de inkomsten is weggevallen.

Je kunt dit jaar geen Santa pak kopen, er is geen warming-up van Aad van Loon, er is geen shanty koor om de stemming te verhogen en je moet de consumptiebon missen, maar je kunt wel hospice de Reiziger steunen door €5 (of een ander bedrag) over te maken op IBAN : NL07INGB0671089544 t.n.v. Stichting Community Service Rotary Club Barendrecht o.v.v. Rotary Santa Run 2020, met vermelding van je naam.

Geen Santa Run in 2020

Afgelopen zomer waren we nog optimistisch over het organiseren van de Santa run op 19 december 2020. Inmiddels is ons duidelijk geworden dat de Santa run er dit jaar echt niet in zit.

De aangescherpte maatregelen van de rijksoverheid van 13 oktober nopen ons tot het stoppen van alle voorbereidingen van dit populaire evenement, waarmee we hospice de Reiziger in Barendrecht jaarlijks een belangrijke financiële bijdrage konden overhandigen. Afgelopen jaar was dat zelfs € 8200,-, dankzij de bijdrage van vele andere sponsors en van de ca. 480 deelnemers.

De Santa Run 2020 gaat dus helaas niet door

Dit jaar zullen we het moeten doen met de herinneringen aan deelname aan een heel leuk en gezellig evenement in Barendrecht, waarmee we een heel mooi doel hebben gediend.

Houdt dus deze website in de gaten, want we laten het jaarlijks terugkerende feest niet geruisloos voorbij gaan.

De komende tijd, tot de beoogde datum van de Santa run, 19 december 2020, zullen we op deze site regelmatig wat nieuws publiceren, om jullie Santa gevoel toch enigszins levendig te houden.

Santa Run in 2020

Weet u nog hoe de Santa run in 2019 weer een geweldig evenement was, dankzij een record aantal deelnemers en een record opbrengst voor hospice de Reiziger. De vele sponsors en uiteraard alle deelnemers hebben voor een onvergetelijke dag gezorgd.

De situatie rondom Corona maakt het voor de Rotary club Barendrecht erg moeilijk om een Santa run te organiseren in 2020.

Toch gaan we het wel proberen, maar het is allerminst zeker dat we er de vereiste vergunning voor gaan krijgen. Er wordt druk nagedacht over allerlei mogelijkheden die binnen de RIVM maatregelen passen.

Via deze site houden we jullie op de hoogte.

Help ons met goede alternatieven door je idee in te zenden via de contactpagina.

Santapakken op te halen vanaf 14 december

Iedereen weet natuurlijk al dat op 21 december voor de zevende maal de Santa Run wordt georganiseerd door de Rotary club Barendrecht. Hoofdsponsor Hoek en Blok heeft het mogelijk gemaakt dat we er weer een groots feest van kunnen maken.

Het wordt weer een heel gezellige middag op het Doormanplein waar rond ca. 15:00 uur de medewerkers van sportschool Aad van Loon de warming up zullen beginnen. Een DJ van Ohio en het Shantykoor “de Hoekse Waard” zullen voor de muzikale omlijsting zorgen. Burgemeester van Belzen zal rond 15:30 het startschot lossen.

Inschrijven voor de Santa Run kan onder het kopje inschrijven Barendrecht. Kijk ook naar de laatste informatie en de routes.

Vanaf 14 december zijn de Santapakken op de halen bij de bekende afhaaladressen:

  • Berkman, Tuindersweg 34
  • Aad van Loon Sport, Maasstraat 28
  • Markant, Middenbaan 94
  • De Dierenvriend, Van Beuningenhaven 13

Op 21 december kun je vanaf 12:00 uur ook op het Doormanplein een pak afhalen of kopen.